Betsson anmäld till konsumentverket för oskäliga avtalsvillkor mot spelare

Oskäliga avtalsvillkor används av Betsson mot deras spelare.

Alla som spelar tvingas godkänna avtalet och har därmed gett Betsson rätt att beslagta spelarens pengar utan begränsning av något slag. Om det så år en jackpott på 25 miljoner kan Betsson beslagta denna om man så anser.

Betssons 8834 ord och 26 sidor långa spelarvillkor är nu anmält till Konsumentverket. Reklamwebben hoppas att Konsumentverket agerar och får Betsson att ändra villkoren. Så att spelare slipper drabbas så som Reklamwebben gjort, som vägras utbetalning av 15 miljoner kronor p.g.a. samma typ av avtal.

På konsumentverkets hemsida kan man läsa:

Avtalsvillkor
Avtalsvillkor mellan dig och säljaren för varor och tjänster ska vara skäliga. Om avtalsvillkoren är oskäliga kan du anmäla dem till oss. Ett oskäligt avtalsvillkor är ett villkor som bryter mot lagen, är skrivet på ett oklart vis eller så att säljaren får orimliga fördelar.

Följande avtalsvillkor är anmälda till Konsumentverket:

20. Överträdelser, påföljder och uppsägning

20.1 Om vi misstänker att du har brutit mot dessa Regler kan vi vägra att öppna Kontot. Vi kan också välja att pausa eller stänga Kontot.

Vi kan också hålla inne alla pengar på Kontot (inklusive insättningen) och kvitta alla pengar eller skador som du är skyldig oss mot pengarna på Kontot.

20.2 Vi har också rätt att frysa eller säga upp Kontot eller annullera eventuella insatser om:

Vi misstänker att du är inblandad i olagliga eller bedrägliga aktiviteter
Du har problem med fordringsägare eller annat som är skadligt för vår verksamhet.

20.3 Vårt beslut är slutgiltigt.

Här gav spelaren Betsson rätt att beslagta alla pengar på kontot, om det så är en jackpott på 50 miljoner.
——

8.9 Vi får vägra, avsluta eller begränsa ett spel eller en insats av vilken anledning som helst.

19.3 Du går härmed med på att fullt ut ersätta oss (helt enkelt kompensera oss för eventuell förlust) och chefer, medarbetare, partner och tjänsteleverantörer för eventuella kostnader, utgifter, förluster, skador, anspråk och skulder hur än de orsakats, som kan uppstå i relation till din användning av webbplatsen eller ditt deltagande i Spelen.
Om du inte går med på det ska du inte använda webbplatsen.
Här kan Betsson fritt påstå kostnader i det oändliga, anlita obegränsat med advokater med mera och spelaren får betala allt.

27.1 Dessa villkor gäller i enlighet med Maltas lagar och parterna samtycker till att de ska lyda under Maltas domstolars jurisdiktion.
Glöm svensk rättvisa, det skall avgöras på Malta.