Åklagarmyndigheten ändrar inte åklagares beslut att lägga ner förundersökningen mot Betsson

Åklagarmyndigheten är andra instans inom åklageriet.

Man hänvisar till riksåklagarens riktlinjer och granskar inte ens ärendet. Man bara avslutar.

Reklamwebben kommer givetvis att överklaga även detta beslut.