Angående rätten till yttrandefrihet, pressfrihet, meddelarfrihet, rätten att anmäla brott och Betssons försök att stoppa detta

Vi håller inte med om någonting alls av Betssons påståenden i denna skrivelse (som vi publicerar HÄR).

Vårt svar på dessa obefogade anklagelser och hot om  stämningar kommer här:

De “åtgärder” ni försöker skrämma och tysta oss att avstå ifrån är:

Polisanmälan. En grundläggande rättighet i ett rättssamhälle.

Att på myNewsdesk publicera information om hur Betsson stängt våra konton, stulit vår provision och slutat betala den månatliga livstidsprovisionen.
Vi skall även ta bort redan publicerat material. Vi skall skrämmas att avstå vår lagliga meddelarfrihet.

Vi skall även ta bort allt på denna hemsida publicerat material. Trots att ni ser att hemsidan har utgivningsbevis och att vi har tryckfrihet och yttrandefrihet i Sverige.

Annars skall Betssons utan förvarning angripa oss med rättsliga åtgärder.

Inget av vad vi gjort eller avser att göra är på något sätt olagligt. Därför förundras vi över hotelser om “rättsliga åtgärder” då det inte finns något olagligt att åtgärda.

Vi tolkar det som att ni försöker hota och skrämma oss att avstå vår rätt att anmäla brott, vår rätt till yttrandefrihet, meddelarfrihet och pressfrihet. Om det inte ligger till så vill vi genast ha en förklaring vad ni menar i detalj.

Som icke jurister verkar detta verkligen oetiskt och oseriöst och vi tror inte att en advokat får agera på detta sätt. Att er skrivelse inte är underskriven av er CEO Daniel Tornberg styrker oss i vår tro.

Dock vet vi inte om det är förenlig med god advokatsed att – som vi uppfattar det försöka stoppa yttrandefriheten – så vi har tillskrivit advokatsamfundet med en förfrågan.

Ni skall också bevaka våra “förehavanden”. Vi kommer också att bevaka Betsson och Betssons olika förehavanden med ett internetbaserat bevakningssystem.
Så fort något dyker upp på en hemsida, en blogg eller ett forum får vi veta det och kan om vi så vill kommentera eller deltaga i diskussionen.

Vi rekommenderar i vårt tur även er vad vi tycker att ni skall göra. Vi tycker att ni skall berätta för Betsson att:

Betsson och Betsson alla olika spelbolag är beroende av en enda sak. Betsson måste vara hederlig och ärlig. Spelare måste våga spela och veta att de får ut sina vinster.

Att i ett sådant läge stänga våra konton, ta våra pengar på kontot och stoppa utbetalningar på drygt 15 miljoner är inget ett spelbolag bör göra.

Speciellt inte när man sedan med juridiska finurligheter lyckats göra oss rättslösa juridiskt. Exakt samma typ av spelarvillkor man har mot sina spelare idag:

 20. Överträdelser, påföljder och uppsägning

20.1 Om vi misstänker att du har brutit mot dessa Regler kan vi vägra att öppna Kontot. Vi kan också välja att pausa eller stänga Kontot. Vi kan också hålla inne alla pengar på Kontot (inklusive insättningen) och kvitta alla pengar eller skador som du är skyldig oss mot pengarna på Kontot.

20.2 Vi har också rätt att frysa eller säga upp Kontot eller annullera eventuella insatser om:

    Vi misstänker att du är inblandad i olagliga eller bedrägliga aktiviteter
    Du har problem med fordringsägare eller annat som är skadligt för vår verksamhet.

20.3 Vårt beslut är slutgiltigt.

Betsson kan alltså ta en spelares vinst på 15 miljoner lika lätt som man tagit våra pengar. Eller en större vinst på kanske 250 miljoner.
Man har full rätt att göra detta bara man “misstänker” någonting och Betssons beslut är slutgiltigt, det har spelaren själv godkänt. Svensk lag gäller inte.

Vi har betalat 141.000 kronor i advokatkostnader och försökt få våra pengar. Vår uppfattning är att rättsligt är en spelare lika chanslösa som vi mot Betsson och Betssongroups olika bolag.

Därför är vår rekommendation att ni Betssons advokater uppmanar Betsson att ärligt och hederligt göra rätt för sig som det anstår ett svenskt börsnoterat företag som har en vinst på 1/4 miljard i kvartalet. Samt ändra sina spelarvillkor.

Vill också påtala att vi jobbat åt Betsson mot provision i princip sedan Betsson startade. Vi har till stor del skapat Betssons framgångar och underlaget till den vinst på 1/4 miljon i kvartalet man har idag.